Cenu kominických služeb stanovíme dohodou dle rozsahu práce, přístupu ke komínovým tělesům a způsobu jejich čištění.

Kontrola a čištění spalinových cest + vystavení zprávy:

Pevná paliva  – 600 Kč 

Plynná paliva – 550 Kč  


Revize spalinových cest  + tepelně technický výpočet  sp. cest.

Pevná paliva – 1700 + 600 Kč (výpočet)

Plynná paliva – 1700 Kč

Kontrola komínovou kamerou na přání zákazníka 500 Kč

Cestovné: 12Kč za 1 km

Frézování komína – 1m = 1200 Kč (bm) 

 

Ostatní činnosti neuvedené v ceníku vždy po konzultaci s kominíkem nebo cenové nabídky naší firmy.

Současný platný ceník. Nejsme plátci DPH.