Proč je potřeba komín frézovat a vložkovat?

  • Špatný tah komínu
  • Původní vložka již neplní svůj účel
  • V místnosti je cítit zápach spalin
  • Kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
  • Na zdech se objevuje vystupující dehet
  • Výměna spotřebiče, přechod na jiný druh paliva
  • Komínový průduch již neodpovídá platným předpisům
    původní vložka již neplní svůj účel

Frézování je pracovní postup, při kterém se obvykle zvětšuje požadovaný průměr pro aplikaci (vložkování) nerezové vložky. Naše firma provádí instalaci pevných i ohebných komínových vložek, kterými se odvádí spaliny od všech typů spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva – tzv. vložkování komínových průduchů (dodatečná instalace komínové vložky do komínového průduchu nebo její náhrada). K tomuto účelu musí mít komínový průduch odpovídající průřez.  Použití flexibilní vložky je nejčastěji za situace, kdy komín není zcela svislý.

 

Před frézováním či vložkováním komínu Vás navštívíme. Prohlédne na místě celý komín a navrhne nejvhodnější řešení rekonstrukce. Vyhotovíme několik variant a následně zašle cenovou nabídku.

Co obnáší frézování a vložkování komínových průduchů – zpracování cenové nabídky, provedení instalace komínové vložky s pevnou nebo ohebnou komínovou vložkou včetně napojení spotřebiče na komínový průduch s vystavením tepelně technického výpočtu a revizní zprávy spalinové cesty.

Samozřejmostí je certifikát použitých materiálů včetně Prohlášení o shodě.

Než se začne frézovat a vložkovat!

Pokud provádíte rekonstrukci celého objektu, vždy zvažte možnost zbourání starého komínu a výstavbu nového. Pokud frézujeme a vložkujeme, vždy opravujeme starý komín.

I takové překvapení nás může u Vás čekat.