Naše firma má oprávnění provádět kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva dle příslušných ustanovení dle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Jedná se o kotle firmy Rojek – Častolovice – kotle které byly vyrobeny svépomocí a krbových kamen s teplovodním výměníkem Haas Sohn – Rukov Rumburk.