Napojení, výměna a oprava kouřovodu

Kouřovod by měl pokud možno vždy vést nejkratší cestou od hrdla spotřebiče ke vstupu do komínu. V současné době potkáváme v domech 3 základní typy komínů – cihlové, šamotové a nerezové. Na tyto komíny lze napojit dané spotřebiče, ovšem, vše musí být provedeno správně a za použití vhodného přechodu z ocelového kouřovodu na sopouch.Nejčastější poruchy komínů jsou způsobeny buď nesprávným napojením kouřovodu nebo nedostačující dilataci sopouchu komína. Komínové systémy mají v sortimentu speciálně konstruované redukce pro bezpečné napojení kouřovodu na sopouch a také izolaci sopouchu umožňující dostatečnou dilataci. Všem doporučujeme používat pro napojování kouřovodů originální redukce a vyvarovat se tak nebezpečí popraskání šamotových sopouchů komínů.