Pasportizace komínových těles

Pasportizace (zmapování komínů) je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. Platí to i pro komíny, které se nepoužívají a slouží jako záložní komíny nebo jako víceúčelové šachty. V pasportu je uvedeno: označení průduchu, typ spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, déle napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu.

Součástí je grafická a textová část pasportizace komínů, která obsahuje posouzení z hlediska připojeného uživatele, patra, čísla bytu, místnosti, spotřebiče, odvodu spalin a základního zhodnocení. Pasportizace se poprvé provede při kolaudaci komína a potom pravidelně při každé revizi komína nebo před připojením nového spotřebiče.